BİLGİ GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

BİLGİ GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

Genel Müdür’den Mesaj

AGİTO bilgiyi kritik bir varlık olarak tanımlamaktadır. Bilgi varlıkları, etkin şekilde iş yapabilmek, çeşitli yasal ve yönetmelik gereksinimlerini yerine getirmek için uygun şekilde korunur. İçinde bulunulan rekabet ortamında başarıya ulaşma şartının bu bilgi varlıklarının uygun kontroller ve proaktif önlemler ile yeterli derecede korumasına bağlı olduğu görülmektedir. AGİTO kuruluş içerisinde kapsamlı yönetim süreçleri oluşturarak Bilgi Güvenliği’nin uygulanmasını taahhüt eder.

Agito, müşteri ve tedarikçilerine ait bilgiler kaybolmaya, çalınmaya, zarar görmeye ve yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmeye ve erişilmeye karşı korunur. Bilgi sistemleri üzerinde bilgisayar virüsleri, bilgisayar korsanları ve sanayi casusluğu gibi tehditler vardır. Bu tür olayların rekabet üzerinde ciddi bir etkisi söz konusu olabilir ve bu olaylar Kuruluşumuzun ve itibarımızın önemli yaralar almasıyla sonuçlanabilir.

Kuruluşumuzun başarılı ve kazanç sağlayan işler gerçekleştirebilmesi amacıyla, Bilgi Güvenliği ile ilgili kaygılara yönelik gerekli önlemlerin alınması ve güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesinde çalışanların sorumluluklarının belirlenmesi ve dolayısıyla Kuruluşumuzun korunması için işbu Bilgi Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. İş sözleşmeniz tüm kuruluş bilgisinin gizliliğini korumanızı gerektirmektedir. Bu gereksinim basılı ortamlarda bulunan verilerin korunmasından, bilgisayar sistemleri üzerinde saklanan kuruluş bilgisinin korunmasına kadar uzanmaktadır. Himayeniz altındayken bu bilginin bütünlüğünden kişi sorumludur. Bilgi Güvenliği Politikası’nın başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli rehberlik ve destek AGİTO tarafından sağlanır.

Bu politika ve ilgili prosedürlerdeki ilkeler, prensipler ve süreçler AGİTO için tanımlanmış ve AGİTO için geçerli hedefleri temsil etmektedirler.

Kurum yönetimi olarak, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin” ‘nin kurulmasının, işletilmesinin ve kontrolünün yapılmasının, BGYS hedeflerinin gerçekleşmesinin ve sistemin sürekli güncel tutulması ve sürekli iyileştirilmesinin icra edilmesini yönetim tarafından desteklendiğini beyan ve taahhüt ederim.

Bu amaç için her türlü işbirliğinde bulunacağınıza güvenmekteyiz.

Saygılarımla,

Genel Müdür

Leave a Reply