Bulut Sağlık Sigortacılığı

  • Home
  • »
  • Bulut Sağlık Sigortacılığı

Health4All – Sağlık Sigortacılığı Bulut Hizmetleri
Health4All, Sağlık Branşında faaliyet gösteren Sigorta şirketleri ve TPA’ler için Bulut uçtan uca, entegre ve Bireysel, Grup gibi tüm branşları kapsayan ve bulut ortamında çalışan, uçtan uca yazılım hizmet modelinde (SaaS) dijital sigortacılık ilkesiyle geliştirilmiş bir “Sağlık Sigortacılığı Yönetimi” sistemidir. Health4All, modüler olarak tasarlanan yapısı, kullanıma hazır UW Karar Ağaçları, Medikal ve İş Kuralları Kütüphanesi, Online ve Gerçek Zamanlı Akıllı Provizyon Sistemi gibi inovatif ve yenilikçi özellikleri ile Sigorta şirketlerine maliyet avantajları sunuarak, kârlılık unsuru ile birlikte pazar paylarını geliştirmesine katkı sağlayan en önemli uygulama konumundadır.

Health4All

√ Uçtan Uca Sigortacılık Uygulaması

√ TPA ve Sigorta Şirketleri ile Hızlı Entegrasyon

√ Bireysel ve Grup Sağlık Poliçeleri

√ Yeni Ürün Geliştirmede Hız Avantajı – Time to Market

 Online ve Gerçek Zamanlı Akıllı Provizyon Sistemi

 Kullanıma Hazır UW Karar Ağaçları Alt Yapısı

√ Kullanıma Hazır Medikal Kurallar ve İş Kuralları

 Tedarikçiler, Medikal Network, Yasal Kurumlar, Dağıtım Kanalları ve Müşteriler ile Kullanıma Hazır Entegrasyon Ara Yüzleri