Mediclaim

Mediclaim, gerek hastanede bulunan web önyüzlerinden, gerekse hastane bilgi yönetim sistemleri ile entegre yapısı ile direk hastanenin bilgi sistemi üzerinden, provizyon taleplerine anında ve online cevap verebilen akıllı bir uzman sistem yazılımı konumunda. Agito Mediclaim tasarlandığı ilk günden bugüne tamamlayıcı ürün içerisindeki fiyatlama ve fatura kontrol süreçlerinin SUT üzerinden yapılabilmesi, üçlü fatura sistemini desteklemesi, SGK medula sistemine entegre olabilecek altyapı gibi tüm temel unsurlar ile sektörün ihtiyaç ve gerekliliklerine hızlı çözümler sunmakta.

Neden Mediclaim?

 • Doğru, Standard ve Hızlı Provizyon Süreçleri
 • Özel ve Genel Şartların Kuralları Doğrultusunda Sistem Tarafından Otomatik Karar Verme Yeteneği
 • Fiyat Protokolü Tanimlama Ve Fiyat Hesaplama Modülü Ile Doğru Fiyat Hesaplama
 • İlaç Bilgi Bankası Tedariki
 • Anlaşmalı Kurum Tiplerine Göre Özelleştirilmiş Kullanici Arayüzleri
 • Sigorta Yönetim Sistemi ile Kolay ve Hızlı Entegrasyon Kabiliyeti
 • Hastane Bilgi Sistemleri ile Hazır Entegrasyonlar
 • Eczane otomasyon sistemleri Entegrasyon
 • Tamamlayıcı Sigorta İşleyişi
 • Web Tabanlı Uygulama ile Mekan Bağımsız Kullanılabilme

Doğru, Standard ve Hızlı Provizyon Sonucunun Belirlenmesi

 • Provizyon verme sürecinin standarda bağlanması
 • Provizyon ekibi hatalarının minimize edilmesi

Anlaşmalı Kurum Tiplerine Göre Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzleri

 • Eczaneler için özelleştirilmiş kullanım kolaylığı sunan arayüzler
 • Reçete girişi
 • Aşı takvimi kontrolü
 • Sağlık raporu kontrolleri
 • Doz kontrolleri

 

 • Hastaneler için özelleştirilmiş, tüm ihtiyaçların giderildiği arayüzler
 • Provizyon oluşturma ekranları
 • TTB bazlı
 • SUT bazlı
 • Cari işlem bazlı

Özel ve Genel Şartların Kurallar ile Sistem Tarafından Karar Verme Yetisinin Sağlanması

 • Kolay ve esnek kural tanımlama
 • Ürün,plan, poliçe bazında kural setleri tanımlayabilme
 • Medikal Kontroller ve eşlenen medikal listeler
 • Performans

Fiyat Protokolü Tanımlama ve Fiyat Hesaplama Modülü ile Doğru Fiyat Hesaplama İlaç Bilgi Bankası Tedariki

 • İlaç bilgilerinin sağlanması
 • Barkod bazlı satış fiyatı hesaplama

Sigorta Yönetim Sistemi ile Kolay ve Hızlı Entegrasyon

 • Online hak sahipliği sorgusu
 • Tüm hasarların online aktarımı
 • Paket oluşturma

Hastane Bilgi Sistemleri ile Entegrasyon

 • Hastane kullanıcıların kendi kullandıkları ekranlar üzerinden sigorta şirketinden provizyon alma imkanı
 • Birden fazla uygulama ve şifre gereksinimi olmadan tek seferde provizyon işlemleri
 • Kullanıcıların iş yükünün azaltılması
 • Sigorta şirketi mutabakat kolaylığı

Eczane Otomasyon Sistemleri ile Entegrasyon

 • Hem otomasyon sistemine hem de sigorta şirketine giriş yapılmasına ihtiyaç kalmadığı için provizyon sürecinin kısaltılması
 • Kullanıcının iş yükünün azaltılması, verimliliğin artırılması
 • Mutabakat ve fatura paketlemenin kolaylaştırılması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İşleyişi

 • SUT ile entegre fiyatlama ve fatura kontrol süreçleri
 • Üçlü fatura sistemi
 • SGK Medula Sistemi Entegrasyonu

Müşteri Yönetimi

 • Hızlı ve doğru provizyon süreci ile müşteri memnuniyetinin artması
 • Sigortalıya ait tüm provizyon detayının işlem bazlı tutularak UW için kullanılabilir veri sağlanması
 • İşlem kalemi bazında red ve onay nedenlerinin detaylı açıklanması
 • Sigortalı bazlı listeler

Kurum Yönetimi

 • Hastane entegrasyonun sağlanması
 • Cari işlem liste yönetimi
 • Fiyat hesaplama modülü fiyat kontrolü yapılması ve mutabakatın hatasız sağlanması
 • Paketleme (zarflana )işlemlerinde kolaylık
 • OnlineChat ile iletişim kolaylığı
 • Kurum bazlı listeler

Mediclaim Mimari

Mediclaim

Medical Bilgi Yönetimi

Mediclaim