Securins (KVKK)

  • Home
  • »
  • Securins (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre; şirket içi tüm süreçlerde işlenen ve paylaşılan kişisel verilerin, kullanım amacı ve paylaşıldığı tarafların veri sahibine detaylı bir şekilde açıklanarak rıza alınması gerektiğini ve açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenemeyeceğini ve paylaşılamayacağını belirtmektedir.

Buna göre şirketlerin süreçlerini, kişilerden aldıkları açık rıza onaylarının bulunup bulunmamasına göre şekillendirmeleri gerekmektedir.

 KVKK Açık Rıza Yönetimi uygulamasıdır.

Temel görevi şirketlerin tüm sistemlerinin KVKK’ya temel teşkil edecek verilerin işlenmesi esnasında açık rızaya bağlı olarak yönetilmesi ve gerektiğinde kanuna uygun anonimleştirilmesi işlemlerini yerine getirecek API tabanlı bir üründür.