Dijital Dönüşüm: Sigorta Şirketleri için Başarının Sırrı

Bu içeriğimizde, başarılı bir dijital dönüşüm projesi çerçevesinin nasıl olması gerektiğini, bu başarının hangi KPI'lar veya metriklerle izlenebileceğini, özellikle sigorta sektörü paydaşlarının bu karmaşık süreci nasıl yönetmesi gerektiğini ve daha birçok detayı inceledik.

Aysel B.
June 1, 2023

Dijital dönüşüm, bir süredir tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de gündemde olan bir terim. Kısaca dijital dönüşüm (dijitalleşme, dijital transformasyon), işletmelerin çalışma şeklini temelden değiştirmesi ve müşterilerine değer sunmak için dijital teknolojilerden yararlanması sürecini kapsar. Bu süreç, şirketlerin çalışma biçiminde temel değişiklikleri içeren karmaşık bir süreçtir ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için stratejik bir çerçeve gerektirir.

Biz de bu içeriğimizde, başarılı bir dijital dönüşüm projesi çerçevesinin nasıl olması gerektiğini, bu başarının hangi KPI'lar veya metriklerle izlenebileceğini, özellikle sigorta sektörü paydaşlarının (sigorta şirketleri, insurtech’ler vb.) bu karmaşık süreci nasıl yönetmesi gerektiğini ve daha birçok detayı inceledik.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu ile başlar. Böylece, işletmelerin sunduğu ürün/hizmetleri ve müşterilere değer sunma biçimleri temelden değişir. Ancak, bu süreç sadece yeni teknolojileri benimsemekle ilgili değil, aynı zamanda bir işletmenin çalışma şeklini temelden değiştirmesi ile ilgilidir. 

Aslında kültürel bir değişim olan dijital dönüşüm, şirketlerin sürekli olarak statik ve eski süreçlere meydan okumasını, gelişime ayak uydurmak için devamlı olarak denemeler yapmasını gerektirir. Yani dijital dönüşümün amacı; inovasyon, sürekli öğrenme ve çeviklik kültürü yaratmaktır.

Dijital dönüşüm, günümüzün hızlı, tempolu ve dijital ekonomisinde rekabetçi ve güncel kalmak isteyen şirketler için çok önemlidir. McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, başarılı dijital dönüşüm projesi ile şirketler emsallerine göre %26 kar avantajı elde ediyor. SAP tarafından yapılan bir çalışma, şirketlerin %84'ünün dijital dönüşümün başarı için önemli veya kritik olduğuna inandığını ortaya koyuyor.

Agito’nun Dijital Dönüşüm Deneyimi

Agito olarak, 25 yılı aşkın bir süredir sigorta sektörünün dijital dönüşüm sürecine öncülük ediyor ve 35’i aşkın şirketin bu dönüşümü tüm branşlarda başarılı bir şekilde tamamlamasını sağlıyoruz. Hem global hem de Türkiye merkezli birçok sektör oyuncusunun dijital dönüşüm sürecinde bütünsel teknoloji partneri olmamızın sağladığı derin bilgi birikimimiz var. 

Bunun yanı sıra, gelişen sigorta teknolojilerini yakından takip ediyor, Gartner ve Celent gibi global araştırma şirketlerinden çeşitli alanlarda danışmanlıklar alıyoruz. Bu danışmanlıklar sonucunda, sektöre en iyi ve Agito vizyonuna uygun bir  şekilde hizmet vermek için kendi içimizde de bir dijital dönüşüm sürecine girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu proje ile tüm iş süreçlerimizi yeni teknoloji yatırımları ile yeniliyoruz. Yani, sadece sigorta şirketlerinin değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketinin de dijital dönüşüm sürecini nasıl yönetmesi gerektiği konusunda detaylı bilgiye sahibiz.

Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, üst düzey yöneticilerin %87'si dijitalleşmenin bir şirket önceliği olduğunu söylüyor ve %79'u dijital dönüşümün rekabet avantajı olacağına inanıyor.

Başarılı Bir Dijital Dönüşüm Süreci Nasıl Olmalı?

Başarılı bir dijital dönüşüm, müşterilere değer katmaya, operasyonel verimliliği artırmaya ve kaynak avantajı elde etmeye odaklanmalıdır. Dönüşüm sürecinde başarı elde etmek isteyen şirketler, müşteri merkezli, veri odaklı ve çevik süreçler geliştirmelidir. Günümüzde başarının sırrı, değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabilmektir.

Başarılı bir dijital dönüşüm, çalışanlardan müşterilere kadar tüm paydaşları kapsayan bütüncül bir yaklaşım içermelidir. Şirket içerisinde inovasyon, sürekli öğrenme ve çeviklik kültürü yaratmayı hedeflemeli, verilen tüm kararlar net bir vizyona dayanmalıdır. Tüm kararlarda olduğu gibi, şirketin hedefleriyle uyumlu, iyi tanımlanmış bir stratejiyle desteklenen dijital dönüşüm projelerinin başarılı olması kaçınılmazdır. 

Dijitalleşme sürecinde bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesi, bu dönüşüm çerçevesinin uçtan uca tüm sigortacılık süreçlerini kapsaması adına oldukça önemlidir. Bu kapsamı doğru tanımlayabilmek için, ürün ve hizmetlerin modernizasyonunun yanı sıra, operasyonel süreçler, müşteriye sunulan deneyim ve hatta şirket kültürünün de dönüştürülmesi gerekmektedir.

  • Kurumunuzu dijitalleştirin, dijital şirket kültürü yaratın
  • Operasyonel süreçlerinizi değişen sektör ve müşteri dinamiklerine uygun olarak dönüştürün
  • Sunduğunuz ürün ve hizmetleri en yeni teknolojilerle dijitalleştirin
  • Müşteri deneyimini dijitalleştirerek farklılaşın

1. Kurumunuzu dijitalleştirin, dijital şirket kültürü yaratın

Dijital Yetenekler Geliştirin: 

Dijital dönüşüm, sanal işgücü yönetimi, dijital proje yönetimi ve online satış gibi yeni dijital yetenekler geliştirmeyi gerektirir. Bu yetenekler, dijital ajanslar veya danışmanlık firmaları ile ortaklıkların yanı sıra şirket içi eğitim ve geliştirme programları aracılığıyla da geliştirilebilir.

Doğru Teknoloji Partneri Seçin: 

Gereken uzmanlık ve deneyim ile entegrasyon, ölçeklenebilirlik, risk yönetimi gibi karmaşık süreçleri kolayca yönetmenizi sağlayan doğru teknoloji partneri seçimi, dijital dönüşümün başarısında kritik öneme sahiptir.

Agito ile dijital dönüşüm sürecinde başarı hikayesi yazan sigorta şirketlerini inceleyin.

Dijital Dönüşüm Kültürünü Destekleyin: 

Dijital dönüşüm, çalışanların denemeye ve risk almaya teşvik edildiği bir inovasyon ve sürekli öğrenme kültürü gerektirir.

2. Operasyonel süreçlerinizi dönüştürün

Müşteri Odaklı Olun: 

Dijital dönüşüm, müşteri ihtiyaçları tarafından yönlendirilmeli ve daha iyi bir müşteri deneyimi yaratmayı hedeflemelidir.

Çeviklik Yaklaşımını Benimseyin: 

Şirketlerin, değişen müşteri ihtiyaçlarına ve pazar koşullarına yanıt verebilmek için çevik ve esnek olması gerekir. Çeviklik yaklaşımı şirketlere operasyonel verimlilik kazandırmanın yanı sıra, sektör dinamiklerindeki değişikliklere daha hızlı adapte olmalarını ve böylece, rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor.

Veriye Dayalı Kararlar Verin: 

Kurumların bilinçli kararlar almak, dijital dönüşüm kararlarının etkisini ölçmek ve operasyonel süreçlerini en verimli şekilde dönüştürmek için verileri ve analitiği kullanması gerekir.

3. Sunduğunuz ürün ve hizmetleri en yeni teknolojilerle dijitalleştirin

Sigorta sektöründe rekabetçi kalabilmek için müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek gerekiyor. Sigorta şirketleri, daha fazla verimlilik, otomasyon ve kişiselleştirme olanakları sunan yeni teknolojiler kullanarak ürün ve hizmetlerini de dijitalleştirmelidir. 

Sigorta yazılımı veya insurtech şirketlerinin geliştirdiği poliçe yönetim sistemleri ve uçtan uca sigortacılık çözümleri bu dijitalleşme sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Sigorta şirketlerinin teklif verme ve sigortalamadan, poliçe düzenleme ve yenilemeye kadar tüm süreçleri uçtan uca yönetmesine olanak tanıyor. 

Tüm branşlarda uçtan uca dijital sigortacılık deneyimi sunan Agito Core ERP ürünleri ile tanışın!

Bu çözümlerde kullanılan birçok teknoloji, müşteri beklentilerine ve günümüz sektör koşullarına uygun ürünler geliştirilmesini olağan kılıyor. Örneğin, bazı sigorta şirketleri, telematics teknolojileri, IoT, sanal asistanlar veya yapay zeka teknolojilerini kullanarak, müşterilere kişiselleştirilmiş sigorta ürünleri sunuyor. 

Daha fazla örnek için “Geleceğin Sigortacılığı: Teknoloji Sigorta Sektörünü Nasıl Şekillendiriyor?” yazımızı inceleyin. 

4. Müşteri deneyimini dijitalleştirerek farklılaşın

İlk başta da belirttiğimiz gibi, dijital dönüşümün başlıca hedeflerinden biri, müşterilere değer yaratma ve gelişmiş dijital deneyim sunmaktır. Müşteri deneyimi, tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de başarının en önemli anahtarıdır. 

Günümüzde sigortalılar poliçelerine her an her yerden ulaşabilmek, karşılaştıkları sorunlara 7/24 çözüm bulabilmek ve tüm sigorta süreçlerini şeffaf bir şekilde görebilmek istiyor. Sektörde farklılaşmak isteyen sigorta şirketleri, dijital dönüşüm stratejisinde müşteri deneyimini de kapsayarak tüm bu beklentileri karşılamaya odaklanıyor. 

Örneğin, şirketler makine öğrenme, yapay zeka veya giyilebilir teknolojiler gibi kullanıma dayalı sigorta ürünleri geliştirerek bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış dijital deneyim sunabiliyor. 

Başka bir örnek olan mobil uygulamalar sigortalıların her an her yerden sigorta ürün ve hizmetlerine ulaşabilmesini sağlıyor. Bu uygulamalar ile sigortacılar, müşterilerinin poliçelerini yönetmelerine, talepte bulunmalarına ve kapsamları hakkında gerçek zamanlı bildirimler almalarına olanak tanıyor. 

Müşteri deneyimini dijitalleştirmek sadece dijital ürün ve hizmet sunabilmek değil, aynı zamanda tüm dijital platformlar üzerinden çift taraflı iletişimi olağan kılmak anlamına da geliyor. Örneğin, web sitelerinde chatbot kullanarak müşterilerini ürünlerle ilgili tüm soru ve sorunlarına anında cevap verilebiliyor. Veya dijital pazarlama kaslarını geliştiren şirketler hedef kitleleri ile iletişimini güçlendirebiliyor. 

Müşterilerin çoğunluğu (%84) şirketlerin sunduğu deneyime, ürün ve hizmetleri kadar önem veriyor. (Salesforce)

Dijital Dönüşümün Başarısı Nasıl Ölçülür? Doğru KPI ve Metrik Seçimi Nasıl Yapılır?

Dijital dönüşüm uzun soluklu bir süreçtir ve başarı tek bir metrikle ölçülemez. Ancak, gelişimi takip etmek ve dönüşüm sürecinde her şeyin sorunsuz ilerlediğinden emin olmak için şirket hedefleri ile uyumlu KPI ve metriklerin belirlenmesi gerekir. En sık kullanılan metriklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Müşteri Memnuniyeti: 

Herhangi bir dijital dönüşüm girişiminin başarısı nihai olarak müşteri üzerindeki etkisiyle ölçülmelidir. Müşteri memnuniyeti puanlarındaki gelişmeler, dönüşümün değer yarattığının açık bir göstergesidir.

Pazara Yeni Ürün Sunma Süresi: 

Dijital transformasyon ile, yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulma süresini azaltmak amaçlanmalıdır. Bu sürenin kısaltılması, şirketlerin değişen pazar koşullarına daha hızlı yanıt vermesini sağlar.

Agito Core ERP çözümleri ile, ürün yapılarının yazılım gerektirmeyen ve kurallara dayalı süreçlerle tanımlanabilmesi, yeni ürün geliştirme sürecinde %100 esneklik sağlıyor.

Çalışan Verimliliği: 

Dijitalleşme, tekrarlayan görevleri otomatize ederek ve süreçleri kolaylaştırarak çalışan verimliliğini artırmayı amaçlamalıdır.

Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm Nasıl Yönetilmeli?

Teknoloji hızla gelişmeye devam ederken, dijital dönüşüm birçok endüstrinin başarısında kilit bir faktör haline geldi. Insurtech şirketleri, müşteri deneyimini iyileştirmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için dijital dönüşümden yararlanıyor. 

Başarılı bir dijital dönüşüm, kuruluşun hedefleriyle uyumlu net bir strateji tarafından yönlendirilmelidir. Bu strateji, çalışanlar, müşteriler ve ortaklar dahil olmak üzere tüm paydaşları içeren işbirlikçi bir çabayla geliştirilmelidir. Ayrıca bu strateji, değer yaratmak ve büyümeyi desteklemek için dijital teknolojilerin kullanılabileceği kilit alanları belirlemelidir.

Accenture tarafından yapılan bir araştırma, dijital dönüşümü benimseyen şirketlerin maliyetlerini %25'e kadar azaltabildiğini gösteriyor.

Sigorta şirketleri için dijital dönüşümü yönetmek, yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir. Aşağıdaki adımlar, dönüşümün planlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaya yardımcı olabilir:

Bir İnovasyon Kültürü Oluşturma: 

Başarılı bir dijital dönüşüm, bir inovasyon kültürü gerektirir. Şirketler denemeler yapmaya teşvik etmeli ve risk almaya istekli olmalıdır.

Hedefleri Tanımlama: 

Bir dijital dönüşümü yönetmenin ilk adımı, proje hedeflerini tanımlamaktır. Şirket dönüşüm yoluyla neyi başarmayı hedefliyor? Net ve şirketle uyumlu hedefler belirlemek, tüm süreci planlı ve bu hedeflere uygun bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Bir Yol Haritası Geliştirme: 

Proje hedefleri tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım bir yol haritası geliştirmektir. Bu yol haritası, dönüşümün bir parçası olarak üstlenilecek temel adımların yanı sıra gerekli zaman çizelgelerini ve kaynakları da ana hatlarıyla belirtmelidir.

Teknoloji Partneri Seçimi: 

Dönüşüm sürecinin en kritik adımlarından biri teknoloji partneri seçimidir. Bu aşamada daha önce belirlenen hedef ve yol haritasına uygun yetkinliklere sahip deneyimli bir sigorta yazılım şirketi tercih edilmelidir. Doğru seçim yapılması aynı zamanda, projenin uygun zaman ve bütçe ile teslim edilmesini garanti eder.

Süreç Takibi ve Optimizasyon: 

Son olarak, belirlenen yol haritası ve dijital dönüşüm stratejisini takip etmek ve tüm aşamaların hedeflere uygun olarak ilerlediğine emin olmak gerekir. Dijital dönüşümün uzun soluklu ve kalıcı bir süreçtir. Bunu göz ardı eden şirketler rakiplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır. 

Şirketler, detaylı çalışılmış bir dijitalleşme stratejisi ile kendilerini dönüştürebilir ve dijital çağda başarılı bir şekilde konumlandırabilirler.  Bu değişime ayak uydurmak için kendilerini daima güncellemeleri gerekir. 

Dijital dönüşüm geniş kapsamı sebebiyle karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte doğru teknoloji partneri seçimi dönüşüm sürecinin bir çok alanında sigorta şirketlerine kolaylık sağlamaktadır. 

Agito, 25 yılı aşkın bir süredir dönüşüme öncülük ederek edindiği derin sigortacılık bilgi birikimi ile sektörün itici gücü haline geldi. Yani, Agito ile çalışan şirketler bu dijital transformasyon sürecinde her zaman bir adım öndeler. 

Siz de Agito’nun tüm sigortacılık branşlarında uçtan uca çözümleri ile tanışın, dijital ivmeyi yakalayın.

Benzer Yazılar

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
INSURTECH
SİGORTA SEKTÖRÜ
Dijital Dönüşüm: Sigorta Şirketleri için Başarının Sırrı
Devamını oku
AGITO UPDATE
SİGORTA SEKTÖRÜ
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Sigorta Sektörü Agito ile Dijital İvmeyi Yakalıyor
Devamını oku
INSURTECH
Agito'dan Big Bang Challange 2022'de Destek Ödülü
Devamını oku
Dijital dönüşümün ilk
adımını birlikte atalım.