Destekleyici ERP

Evaluator

Dijital Aktüeryal Hesaplama Mikro Sistemi

Hızlı ve Format Bağımsız Hesaplama

Evaluator, aktüer departmanlarının hazırlamış olduğu demoların, hesaplama içeren herhangi bir çalışma kitabının içerisindeki formüllerin, formüllere ilişkin verilerin ve Excel'in yaptığı hesaplamaların sadece hücre eşleştirilmesi yapılarak core sisteme entegre edilebilmesini sağlar.

Excell Evaluator
Rest API Altyapısı ile XML veya JSON Formatındaki Verilerle Saniyeler İçerisinde Hesaplama
Core Sistem ve Uygulama Server Bağımsız
Plug&Play Çalışma Özelliği
RESTful Web Servisi ve Swagger Dokümantasyonu

Pazara Hızlı Ürün Sunma Avantajı

Agito Evaluator, hesaplama gerektiren tüm süreçlere format bağımsız, kolayca entegre olabilmesi, mevcut tarifelerin anında yapılandırılabilmesi gibi süreci hızlandıran özellikleri ile, pazara ürün sunma süresinde maksimum hız sağlar.

Maliyet Avantajı

Mevcut süreçlerde aktüeryal formüllerin sisteme entegre edilmesi uzun ve maliyetli bir süreçtir. Evaluator ile hazır Agito şablonları (prim, teminat vb.) kullanılarak, bu entegrasyon dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilir

Hesaplama Tutarlılığı

Mevcut çalışma kitapları üzerinden yapılan hesaplamalarla formüller tekrar yazılmadığından, hesaplanan verinin doğruluğu garanti altına alınmış olur.

Kolay Entegrasyon

Çalışma kitapları (Excel'ler) üzerinden hesaplama gerektiren tüm süreçlere format bağımsız entegre olabilme kolaylığı sağlar.

Agito ile Başarı Hikayesi Yazanlar

Awards Title

Helath4All Celent ve Gartner tarafından öneriliyor

International Insurtech Ass. Power UP Finalist

Transform your core with next generation, digital-led solutions designed to deliver.

Daha Fazla

BCSS Awards 2022

Transform your core with next generation, digital-led solutions designed to deliver.

Daha Fazla

Works Well With Title

Works Well With Subtitle

No items found.

Diğer Destekleyici ERP Ürünleri

Securins

KVKK'ya Tam Uyum Rehberiniz

Daha Fazla

SmartUW

Sigorta Risk Değerlendirmesi için Akıllı Karar Destek Sistemi

Daha Fazla

dSales

Uçtan Uca Satış Kanalı Yönetimi

Daha Fazla

Analytics

Sigorta Veri Analitiği Dünyasına Yeni Yorum

Daha Fazla
Dijital dönüşümün ilk
adımını birlikte atalım.