Yeni Mezunları İş Hayatına Hazırlayan Program: İlk Fırsat

Büyümeyi sağlamak için doğru insan kaynakları yatırımları yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

January 6, 2023

-Günümüzde sosyal fayda sağlamanın ötesinde bu konuyu sürdürülebilir kılmak da çok önemli. Bu çerçevede kurumsal yaklaşımınızı paylaşabilir misiniz?

Emine Sabancı Kamışlı:

Esas Holding olarak 5 ana değerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim için aile olmak, birlikte ve özerk olmak, çeviklik, girişimcilik ve sorumlu vatandaşlık değerleri, kurumsal imajımızın temellerini oluşturuyor. Esas Holding’in yenilikçi yaklaşımı, adil ve paylaşımcı vizyonunu, güçlü takım ruhu ve sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailemizin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek Esas Sosyal’i kurduk. Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan Esas Sosyal ile toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçladık. Gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmalar ve araştırmaları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını geliştirdik. Bu programların çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitimcilerin de yer aldığı 2.000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem oluşturduk. Klasik bir hayırseverlik anlayışından çok daha öte toplumsal fayda sağlayarak, sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal etki yaratmayı hedefliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucu ilk sosyal yatırım alanımızı gençlik ve istihdam olarak belirledik. Hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım Programları ile de bu alanda en üst düzeyde fayda sağlamak için çalışıyoruz. 

Mutlu Uğursal:

Agito olarak insan odaklı, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir iş yapma kültürümüz var. Sürdürülebilir, başarılı ve basit süreçlere sahip olmanın yolunun çevik olmaktan geçtiğini; çevik olmak için de teknolojinin yanı sıra, uzmanlık, ekip çalışması, şeffaflık ve en önemlisi güven gerektiğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir gelişmenin sosyal boyutu en az ekonomik ve çevresel boyutları kadar önemli. Günümüzde finansal krizlerden çevresel krizlere kadar bir çok alanda yaşanan kaynak krizi, bugünü ve geleceği verimli süreçlerle yapılandırabilmek için dünyanın yüzleşmek zorunda olduğu sorunların zeminini oluşturuyor. Kaliteli, yetişmiş insan kaynağı birçok sektörde olduğu gibi sigorta sektörünün de en çok sorun yaşadığı konulardan biri. Bugün Agito 250 kişilik, sektöründe uzman ve tecrübeli bir çalışan kadrosuna ulaşmış durumda. Agito olarak bizler yetişmiş insan kaynağını bulmak yerine insan kaynağını kendimiz yetiştirmek ve sektöre sunmak adına yatırımlar yapma kararı aldık ve bunu etkin bir biçimde uyguladık. Örneğin yeni mezun yetiştirme programı gerçekleştiriyoruz. Henüz 4. sınıftaki öğrencileri program dahilinde birtakım sınavlardan geçiriyor ve bünyemize katıyoruz. Büyümemizin büyük kısmını genç arkadaşlarımıza yatırım yaparak gerçekleştiriyoruz. 

Aynı zamanda Agito olarak şirket içi kurumsal girişimcilik kültürünü geliştirmek ve özellikle insurtech alanında ekosistemi büyütmek için İTÜ Çekirdek Önkuluçka Merkezi’nde eğitim alan girişimcilere yönetim kadrolarımız ile düzenli mentorluk hizmeti vererek inovasyon alanında yapılan çalışmalara da aktif destek sağlamaktayız. Bugüne kadar  gerek finansal desteğimiz, gerek yatırımcı kimliğimiz, gerek ödül  ve mentörlük olarak insurtech girişimcilerine destek vermeye çok özen gösteren firmalardan biriyiz.

-Esas Sosyal nasıl ortaya çıktı? Esas Sosyal bünyesindeki programları hayata geçirirken hangi noktalara dikkat ettiniz?

Emine Sabancı Kamışlı:

Gençler bizim geleceğimiz. Hızla gelişen ve değişen dünyada her nesil kendinden sonra gelenlere bir miras bırakmak durumunda. Bu noktada gençlerin gelişmesine yapılan yatırımın hem bugüne hem de geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki ülkemizde eğitimli genç işsizliği en önemli sorunların başında geliyor. 

Esas Sosyal olarak 2014 yılından başlayarak bugüne kadar 30’a yakın araştırma gerçekleştirdik. Araştırmalar, özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, ilk işlerini ararken daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaştığını gösteriyor. Ayrıca az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin iş bulma süresi, kamuda iş bulma ve hane halkı geliri açısından diğer üniversitelere göre daha dezavantajlı olduğu da vurgulanıyor. 

Bu amaçla Sayın Şevket Sabancı vizyonu ile sürdürdüğümüz İlk Fırsat Programı’nı az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırmak üzere geliştirdik. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanan mezunların maaşları, Esas Sosyal ile Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. Programda yer alan İlk Fırsat Akademisi’nde verilen eğitimler, mentorluk desteği ve çeşitli etkinlikler gençlere, 21. yüzyıl becerilerini geliştirme olanağı sunuyor.

-İlk Fırsat Programı yıllar içinde gelişerek pek çok gence umut oldu. Programın yıllar içinde yarattığı kümülatif sosyal etkiden kısaca bahsedebilir misiniz? Bu yıl başlattığınız İngilizce Fırsatım Programı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Emine Sabancı Kamışlı:

Biz programlarımızı geliştirirken, yaratacağımız sosyal etkinin derin ve sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. İlk Fırsat Programı’nı bugüne kadar 95 genç başarı ile tamamladı. Ekim 2021’de mezun olacak 55 katılımcımız ile birlikte toplam 150 gence ilk fırsatlarını sunmuş olacağız. İlk Fırsat katılımcılarının, program bitmeden yeni iş teklifi alma oranı %82 olurken programı bitirdikten sonraki 3 ay içinde istihdam oranları %93 ve 6 ay sonrasında 100% olarak gerçekleşti. Programımıza gösterilen yoğun ilgi bize doğru soruna parmak bastığımızı gösteriyor. Gençlerin öğrenmeye duydukları heyecan ve kariyer hedefleri konusunda gösterdikleri çaba ise etkili bir çözüm modeli sunduğumuzu gösteriyor. Gün geçtikçe, gençlerin doğru adımlarını ve gülen yüzlerini gördükçe daha fazla projeyi hayata geçirmek istiyoruz. “İlk Fırsat” Programı’nda gençlerle olan deneyimlerimiz, kurumsal destekçilerin görüşleri ve gözlemlerimiz gençlerin üniversitede okurken yeterince İngilizce eğitimi alamamasının işe girişlerinde büyük bir bariyer olduğunu gösteriyor. Bu konudan yola çıkarak 2021 yılında Sayın Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı başlattık. Program kapsamında gençlerin, 12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda İngilizce eğitimi alarak en az orta seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olmalarını amaçlıyoruz. İngilizce Fırsatım, bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce, mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliğini de taşıyor. Gençler bu programdan mezun olduklarında Berlitz tarafından verilen dil yeterliliğini gösteren ve dünya çapında geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olacaklar. 

Genç işsizliği ve gençlerin karşı karşıya kaldığı fırsat eşitsizliği çok büyük bir problem. Bu problem bireysel olarak kişilerin ya da sadece bir kurumun çözüme kavuşturacağı bir konu değil. Bu sorunu ancak bir araya gelebilirsek çözüme kavuşturabiliriz. Bu açıdan baktığımızda gençlere fırsat eşitliği sağlamak için çıktığımız bu yolda, omuz omuza çalıştığımız Kurumsal Destekçilerimizin bizim için çok değerli olduğu şüphesiz. Başta Agito olmak üzere tüm Kurumsal Destekçilerimize, gençlere sağladıkları maddi desteğin yanı sıra, profesyonel hayata geçişte gerekli olan kişisel gelişim alanında da ilerlemelerine olanak sağladıkları için teşekkür ediyorum.

-Kurumsal destekçisi olduğunuz İlk Fırsat Programı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Kurumsal destekçi olmaya nasıl karar verdiniz? 

Mutlu Uğursal:

Yetkin insan kaynağı ihtiyacı birçok sektörde olduğu gibi yazılım sektörünün de en çok sorun yaşadığı konulardan biri. Büyümeyi sağlamak için doğru insan kaynakları yatırımları yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Hem işverenlerin yetkin insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması, hem de yeni mezun gençlerimizin iş hayatına eşit şartlarda girebilmesinin önemine inandığımız için destekçi olmaya karar verdik. Programa katılan her genç, hem kendisi hem çevresi hem de ülkemiz için değer oluşturuyor. 

İşverenlerce daha az bilinen üniversitelerden mezun gençlerimize okuldan işe geçiş sürecinde destekleyerek fırsat eşitliği sağlayan İlk Fırsat Programı’na teşekkür ediyor, programın gelişimine katkı sağlayan destekçiler arasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 

-Kariyerinizi inşa ederken engebeli yollardan geçtiğiniz şüphesiz. Başarıya giden yolda gençlere önerileriniz nelerdir? 

Emine Sabancı Kamışlı:

Gençler ülkemiz ve dünya için çok değerli. Ortaya çıkan her türlü sorunla savaşacak ve barışçıl bir zihniyetle çözüme kavuşturacak olanlar gençlerimiz. Onlara kendilerini geliştirmek için her fırsatı değerlendirmelerini öneriyorum. Öncelikle ne istediklerini bilmeleri, istekleri doğrultusunda hayal kurmaktan vazgeçmemeleri gerekiyor.  Başarıya giden yolda sadece hayal kurmak maalesef yeterli değil. Gençler kurdukları hayale kavuşmak için var güçleriyle çalışmalılar. Değişen, dijitalleşen dünyada gençler de kendilerini aynı şekilde geliştirmeliler. Gündemi takip etmeyi hiç bırakmamalı, teknolojiyi yakından takip etmeliler. Her zaman merak etsinler, araştırsınlar, sorgulasınlar. Fark ettikleri sorunlara çözüm üretirken sosyal fayda gözetmeyi de unutmasınlar. Gençler unutmamalı ki onlar iyiyse biz de iyiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz.

Mutlu Uğursal:

Herşeyden önce insanın sevdiği işi yapmasının en önemli değer olduğunu düşünüyorum. Gençlere sevdikleri işi yaparken ona tutku ile bağlanmalarını, çok çalışmalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini öneriyorum. Başarıya giden yollardan bir tanesi de işinde son derece iyi olmaktır. Bunun için merak edip araştırmalı, teknolojiyi takip etmeli ve sürekli olarak pratik yapmalılar. Aynı zamanda yaratıcı olmak, bir işte başarı sağlamak için ortaya atılan, çalışabilir ve kendilerini geleceğe taşıyabilecek fikirlerinin olması da son derece önemlidir. 

Son olarak gençlere tavsiyem, hayallerinin peşinden gitsinler, çok çalışsınlar ve ilk günkü motivasyon ve heyecanlarını kaybetmeden, başarı için buradayım demeyi alışkanlık haline getirsinler. En önemli zenginliğimiz olan gençlerin daha donanımlı hale gelmeleri ve istihdamı için geliştirilen İlk Fırsat Programı’na teşekkür ediyor, gençlerimize önlerindeki heyecanlı ve uzun iş hayatlarında başarılar diliyorum.

Benzer Yazılar

AGITO LIFE
Yeni Mezunları İş Hayatına Hazırlayan Program: İlk Fırsat
Devamını oku
Dijital dönüşümün ilk
adımını birlikte atalım.